ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ

หลักสูตรฝึกอบรม
Image Description
หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 32
Image Description
หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผ.บ.ก.) ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 36
Image Description
หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 39 รุ่นที่ 39
Image Description
หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Image Description
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 4
Image Description
หลักสูตรพัฒนาความเป็นสุดยอดผู้นำด้านสาธารณสุข (อัศวิน) รุ่นที่ 2
Image Description
หลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน (Onboarding for New Manager) รุ่นที่ 2